Skip

Visitor pre-registration

All personnel entering the exhibition hall must complete the real-name pre-registration. Before you enter the venue onsite, your original ID card/Passport will be verified.

AMSLive21_webbanner

Kết nối hệ sinh thái ngành công nghiệp ô tô toàn cầu không biên giới

Bốn chức năng chính

AMS Live Exh_booth_sc_v2

Gian hàng số

Copy of Copy of Teal and Yellow Stripes Father's Day Facebook Post

Kết nối công nghệ AI

Copy of Copy of Teal and Yellow Stripes Father's Day Facebook Post

Hội nghị phát trực tiếp

AMS Live LeadsManagement_en

Mạng lưới số chia sẻ thông tin

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: cherry.cheung@hongkong.messefrankfurt.com